Saopštenje nakon četvrte vožnje

Saopštenje nakon četvrte vožnje

Zbog netransparentnog ponašanja Gradske uprave grada Zrenjanina u obavljanju poslova sa fabrikom vode, a nakon informacije objavljene u medijima da je Erste banka pokrenula postupak njene prodaje, udruženje ZRAK izražava zabrinutost i želi da postavi nekoliko pitanja za koje mislimo da interesuju sve građane ovog grada.

Pod kojim uslovima je raskinut ugovor između JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin i Fabrike vode?

Kada su grad Zrenjanin i JKP „Vodovod i kanalizacija“ objavili vest da je raskinut ugovor sa Fabrikom vode, niko nije objavio uslove pod kojima je došlo do raskida i da li je traženo od Fabrike vode da vrati sve što je primila iz gradskog i republičkog budžeta na osnovu ugovora i to sa zakonskom zateznom kamatom. Najvažnije, da li je tražena naknada štete koju su Grad i JKP pretrpeli zbog neizvršenja ugovornih obaveza od zaključenja ugovora do danas?
Činjenica je da su građani Zrenjanina potrošili ogroman novac kupujući vodu za piće, pri čemu se gradske vlasti ni u jednom momentu nisu zapitale da li građani imaju novac za to i kako će ga obezbediti. Postavlja se pitanje da li je grad, u čijoj je isključivoj nadležnosti da obezbedi isporuku pijaće vode, zatražio od privatne kompanije kojoj je ugovorom povereno prečišćavanje vode za piće, da plati ovu štetu ili je spreman da zrenjanincima štetu nadoknadi iz sopstvenog
budžeta?

Da li novi vlasnik fabrike vode po automatizmu može postati snabdevač vodom grada Zrenjanina ili će grad za ovaj posao raspisati novi tender?

S obzirom da je Zrenjanin jedini grad zbog kojeg je 2018. godine promenjen Zakon o komunalnim delatnostima ne bi li se omogućilo privatnoj kompaniji da vrši snabdevanje javnim dobrom i upravlja prirodnim resursom, postavlja se pitanje da li to otvara mogućnost da ponovo neka druga privatna kompanija ili fizičko lice u budućnosti snabdeva grad vodom i da li to znači da se može ponoviti scenario u kojem ta druga kompanija ili fizičko lice opet ne može da ispuni preuzete obaveze i grad i dalje na neodrađeno vreme neće imati čistu vodu.

Da li grad Zrenjanin planira da kupi fabriku vode sa istom tehnologijom za koju je ustanovljeno da ne može da obezbedi dobar kvalitet i dovoljan kapacitet vode za normalno snabdevanje grada vodom?

Znamo da na gradski sistem vodosnabdevanja treba da se priključi fabrika za proizvodnju guma Ling Long (možda i drugi subjekti), za koju se procenjuje da će imati učešće u potrošnji više od 20% od ukupne dnevne potrošnje grada.

Postavlja se i logično pitanje, da li gradska vlast ovakvim potezima samo kupuje glasove pred predstojeće izbore u aprilu? Da li je potrebno razmišljati o potpuno novom vodoizvorištu koje bi moglo da zadovolji kapacitete grada Zrenjanina i 22 naseljena mesta? Da li će neko odgovarati za neekonomično i neprofesionalno vođenje poslova oko vodosnabdevanja grada Zrenjanina?

U skladu sa ustavom, zakonima i podzakonskim aktima osnovno je ljudsko pravo na čistu i pijaću vodu, a samim tim što ovakvo stanje traje toliko dugo pozivamo radi delotvornijeg razrešenja situacije da nadležno tužilaštvo istraži da li je i ko od ljudi odgovornih za funkcionisanje vodosnabdevanja u Zrenjaninu, kao i izabranih funkcionera grada iz ovog i prethodnih saziva na bilo koji način odgovoran za ovakvu situaciju.

ZA VODU!

(Visited 39 times, 1 visits today)